Vorsarte telt op dit ogenblik 14 actieve leden, die elk in hun eigen discipline actief zijn.